Úvod
Úvod
Profil firmy
Profil firmy
EZS, EPS
EZS, EPS
PTV, SKV
PTV, SKV
Ostatní
Ostatní
Ukázka
Ukázka

PCO

 

PULTY CENTRALIZOVANÉ OCHRANY

Z hlediska střežení objektů vybavených el. zabezpečovací(požární) signalizací Vám nabízíme možnost napojení na vlastní pult centralizované ochrany (PCO) umožňující kombinovaného přenosu poplachové informace několika možnými způsoby :
- Linkový přenos po tel.lince je základní způsob přenosu, má nedostatky ve spolehlivosti a rychlosti přenosu,kontrola spojení s objektem 1x za den,každé spojení je telef.impuls
- Rádiový přenos slouží jako nejspolehlivější a nejrychlejší způsob přenosu s neustálou kontrolou spojení mezi střeženým objektem a PCO, náklady na spojení neúčtujeme
- GSM/GPRS/LAN přenos s neustálou kontrolou spojení, náklady na provoz GPRS jsou 100,- až 200,-/měs.
- SMS přenos vhodný pro omezený počet přenášených informací (poplachy/poruchy), náklady na provoz jsou dle ceníku operátora GSM sítě
Všechny tyto informace jsou příslušným zařízením a softwarem zpracovávány a ukládány v reálném čase do PC na dispečinku.
Dále nabízíme možnost verifikace poplachu dálkovým dohledem kamerového systému.

JEDNORÁZOVÉ POPLATKY PŘIPOJENÍ NA PCO

1. Připojení pouze tel.linkou, připojovací poplatek (při montáži EZS zdarma)......................500,-

2. Připojení vysílacím zařízením :
Kompletní objekt.zařízení (stand.anténa) RHMS 8V komunikátor......................................9.870,-
Montáž zařízení vč.nastavení a výchozí revize.................................................................1.990,-

3. Připojení GSM/GPRS/SMS zařízením :
Kompletní GSM/GPRS zařízení GS3105........................................................................3.800,-
Kompletní GSM/SMS zařízení s komunikací VT21..........................................................4.500,-
Kompletní GSM/SMS zařízení dva stavy GD04...............................................................3.300,-
Montáž zařízení vč.nastavení a výchozí revize.................................................................1.440,-

PRAVIDELNÉ MĚSÍČNÍ POPLATKY

Pronájem vysílacího zařízení nebo GSM (poplatek zahrnuje i montáž zařízení)...................400,-/měs
Střežení objektu pomocí PCO (dle rozsahu a stupně zabezpečení, střežené hodnoty)........500,- až 1.600,-/měs
Monitorování objektu (náhrada telef.hlásiče) bez výjezdu, pro RD, byty a chaty .................200,-/měs
Výjezd zásahové skupiny..............................................................................................300,- až 450,-
Ceny jsou v Kč bez DPH.


 

INTEGROVANÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM C4, AlViS

Všechny nabízené bezpečnostní systémy lze začlenit pod grafické prostředí počítače a vytvořit tak grafický síťový bezpečnostně informační systém pro řídící centrum stálé služby.
Moderní bezpečnostně informační systémy vyžadují soustředění signálů různorodých subsystémů do jednoho či více center, kde je nezbytné v reálném čase monitorovat popř. řídit celý střežený prostor. Hlavní výhoda systému je jeho otevřenost vůči různým typům připojených zařízení, které se děje prostřednictvím tzv. driverů. Tyto drivery jsou samozřejmě ekonomicky výhodnější nežli úprava celého software pro příslušné systémy.

I když je tento systém určen především pro rozsáhlé bezpečnostně informační systémy, je možné jeho použití i ve velice jednoduchých instalacích, při využití veškerého komfortu,
včetně možnosti snadného rozšíření o další subsystémy. Tomuto využití  slouží i celková nabídka programových "balíků" cenově zohledňující i malé a střední instalace.

Hlavní rysy a výhody integračního software

- síťová verze s možností kombinace různých systémů zabezpečení
- neomezené množství připojených subsystémů
- OS Windows
- možnost kombinace připojení - přímé, network, modem
- možnost řízení kamer. systémů přes RS 232
- uložení obrazu z kamer na HD PC
- jednoduché ovládání - možnost dotykové obrazovky
- hlasový výstup
- neomezený počet grafických map objektu
- rozsáhlé deníky událostí
- priority operací a zpracovávaných událostí
- široká hierarchie uživatelů s různými kódy, hesly a oprávnění
- interní programování - logické propojení subsystémů, časové ř.
- verze programu pro menší aplikace - omezený počet adres

KELCOM International

Daliborova 42, 709 00 Ostrava, Czech Republic
Tel: (+420) 596 611 887, NONSTOP HOTLINE 596 639 829-30, 602 240 491
Fax: (+420) 596 611 887, E-mail:
info@kelcomov.cz